Documents

Below are provided official documents regarding activities of the club Hlávkova kolej. Even though we provide several documents in multiple translations, they are only for your convenience and do not have any legal value. (translations are not officially validated to have identical meaning to Czech version)

Regulations

Name Download
HK03 – Charter of Club Hlávkova kolej CZ / EN
IP HK01/02 – Rules of Procedure of the Dorm Board CZ
IP HK02/02 – Election Rules CZ
IP HK03/02 – Rules for fitcenter of Club Hlávkova kolej CZ
IP HK04/02 – Rules for computer network of Club Hlávkova kolej CZ / EN / RU

Dorm board meeting reports

Date Program Download
14.11.2019 Schválení zápisu ze schůze KR HK; Vyhlášení voleb; Vánoční večírek; Různé KR20191114
27.8.2019 Schválení zápisu ze schůze KR HK; Schválení odpustků pro období 2019/II; Schválení Hlášení o stavu klubu za období 2019/I; Schválení rozpočtu pro období 2019/II; Různé KR20190827
1.5.2019 Schválení zápisu ze schůze KR HK; Nákup zahradního vybavení; Různé KR20190501
3.2.2019 Schválení zápisu ze schůze KR HK; Schválení Hlášení o stavu klubu za období 2018/II; Schválení Výroční zprávy klubu za kalendářní rok 2018; Stav počítačové sítě; Stav fitcentra; Schválení rozpočtu pro období 2019/I; Schválení odpustků pro období 2019/I; Různé KR20190203
2.12.2018 Schválení zápisu ze schůze KR HK; Vánoční večírek; Stav fitcentra; Stav počítačové sítě 5; Kroužek deskových her; Různé KR20181202
16.9.2018 Schválení zápisů ze schůzí KR HK a Hlášení o stavu klubu HK; Doplňovací volby; Schválení odpustků pro období 2018/II; Seznamovací Grilovací party; Nákup audiotechniky do studovny; Stav fitcentra; Stav počítačové sítě; Kroužek deskových her KR20180916
4.6.2018 Smlouva o pronajmu posilovny; Čistka v kolárně; GDPR; Stav fitcentra; Stav počítačové sítě; Kroužek deskových her KR20180604
12.3.2018 Schválení zápisu schůze; Jmenování zástupců správce počítačové sítě a registrátora; Hlášení o stavu počítačové sítě, fitcentra, kroužku deskových her KR20180312
15.1.2018 Schválení odpustků a rozpočtu klubu na kalendářní půlrok 2018/I, schválení Hlášení o stavu klubu za období 2017/II a Výroční zprávy za rok 2017. KR20180115
4.12.2017 Volba Předsedy a Místopředsedy, jmenování zástupce ruskojazyčné skupiny, přeschválení členských poplatků a důležitých usnesení, schválení akce “Vánoční večírek”, diskuze o rozpočtu klubu na kalendářní půlrok 2018/I. KR20171204
25.10.2017 Vyhlášení řádných voleb do KR HK, jmenování volební komise, inventura na HK. KR20171025
27.9.2017 Stav počítačové sítě, projekt rekonstukce studovny, jmenování zástupce správce fitcentra, seznamovací grill party, odpustky členských příspěvků 2017/II KR20170927
5.8.2017 Prodej sušičky, rozpočet 2017/II. KR20170805
22.5.2017 Stav počítačové sítě, odprodej klubových tatami, nákup ochranných dílů do fitcentra, nákup zahradních lehátek ze 4Kč fondu. KR20170522
24.2.2017 Pořízení síťových prvků pro zavedení wifi, pořízení záložních síťových prvků, setkání zástupců KR HK s dr. Rýdlovou z Hlávkovy nadace, přesun fitcentra do sklepní místnosti, grill party 2017/I, rozpočet 2017/I, odpustky členských příspěvků 2017/I, M.Dendis DPP, výroční zpráva 2016, přeschválení interních předpisů, schválení interního předpisu pro fitcentrum, KR20170224
11.11.2016 Shrnutí činnosti, diskuse ohledně zasedání RSS. KR20161111
1.10.2016 Stávající projekty, volba delegáta do PAR SU, jmenování správce sítě, jmenování zástupce správce sítě, odpustky členských příspěvků 2016/II, nové projekty, schválení nových stanov HK. KR20161001
1.8.2016 Rozpočet 2016/II. KR20160801
19.5.2016 Hlášení ze schůze KSÚZ, doplňovací volby do KR, jmenování správce fitcentra, interní předpis pro síť, plán rozvoje sítě, pravidla pro využívání společenské místnosti ve zkouškovém období, plán rekonstrukce klubové kanceláře. KR20160519
25.2.2016 Rozpočet 2016/I, schválení výroční zprávy 2015, M.Dendis DPP. KR20160225
2.12.2015 Volba předsedy, volba místopředsedy, volba delegáta do PAR SU, jmenování zástupce správce sítě, jmenování správce fitcentra, jmenování zástupce správce fitcentra, pozastavení projektů, rozpočet 2016/I. KR20151202

Elections

Date Type Download
18.11.2019 – 15.12.2019 Řádné volby. HKV008
17.9.2018 – 14.10.2018 Doplňovací volby – náhrada za K.Blaškovou. HKV007
30.10.2017 – 26.11.2017 Řádné volby. HKV006
20.6.2016 – 17.7.2016 Doplňovací volby – náhrada za J.Rangla. HKV005
26.10.2015 – 01.11.2015 Řádné volby. HKV004

Early reports

Year Date of approval Download
2021 16.3.2022 HK2021
2020 16.1.2021 HK2020
2019 5.1.2020 HK2019
2018 3.2.2019 HK2018
2017 15.1.2018 HK2017
2016 24.2.2017 HK2016
2015 25.2.2016 HK2015