Postup připojení k Wi-Fi síti

Windows

Používáte Windows 7? Jelikož má současný certifikát důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritu (DigiCertu), nejspíš bude připojení fungovat bez větších problémů. Kdyby ne, je třeba stáhnout a nainstalovat certifikát CA (certifikační autority) ze stránek CESNETu.

Hotovo? Super, můžeme pokračovat.

 1. Zapněte Wifi.
 2. Kliknutím na ikonku sítě vpravo dole otevřete seznam sítí.
 3. Najděte v seznamu síť HK-Member, klikněte na ni a poté na Připojit.
 4. Po chvíli se zobrazí výzva pro zadání přihlašovacích údajů. Vyplňte své uživatelské jméno a heslo do RUPSu a potvrďte.
 5. V pozadí se může zobrazit výzva k ověření certifikátu. Zkontrolujte, zda je podepsán autoritou TERENA SSL CA 3 a klikněte na Přijmout.
 6. Někdy je třeba celý postup zopakovat ještě jednou.

Pokud se připojení ani po několika pokusech stále nedaří, zkontrolujte, zda opravdu zadáváte správně přihlašovací jméno a heslo. Pokud to nejde ani tak, pak je nutné síť přidat ručně:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonku sítě vpravo dole a zvolte Otevřít centrum síťových připojení.
 2. Vpravo dole klikněte na Přidat nové připojení k síti. Otevře se průvodce.
 3. Na první stránce zvolte Manuálně připojit k bezdrátové síti a klepněte na Další.
 4. Zadejte jméno sítě: HK-Member, typ zabezpečení: WPA2-Enterprise a klepněte na Další.
 5. Nezavírejte okno, naopak klikněte na Změnit nastavení připojení.
 6. Zkontrolujte následující nastavení na kartě Zabezpečení:
  • Metoda autentizace – Microsoft: Protected EAP (PEAP) nebo TTLS
  • Pokročilé nastavení – Mód autentizace – autentizace uživatele
  • Nastavení – Metoda autentizace – Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2); pod tlačítkem Konfigurovat odškrtněte jediný checkbox, který se nabízí.

 7. Následně se stačí připojit přes seznam Wifi sítí, jako obvykle.

iPhone

 1. Zapněte Wifi a přejděte do Nastavení -> Wifi.
 2. Zvolte síť HK-Member.
 3. Zadejte svůj přihlašovací jméno a heslo do RUPSu.
 4. Možná budete vyzváni k ověření certifikátu. Zkontrolujte, zda je podepsán autoritou TERENA SSL CA 3 a klikněte na Přijmout.

Android

 1. Zapněte Wifi a přejděte do Nastavení -> Wifi.
 2. Zvolte síť HK-Member. Otevře se okno pro upřesnění přihlašovacích informací.
 3. Ověřte, zda máte v poli Metoda EAP zvoleno PEAP.
 4. Do pole Identita zadejte své uživatelské jméno do RUPSu a do pole Heslo své heslo.
 5. Klikněte na Připojit.
  1. a klikněte na Přijmout.

Linux – Ubuntu, NetworkManager

Obvykle je nejlepší následovat návod pro vaši distribuci, nicméně pokud používáte Network Manager (Ubuntu, Mint, RHEL, openSUSE, Fedora apod.), je postup obdobný jako pro Windows. Nicméně protože v nastavení zabezpečení je snadné udělat chybu, uvádíme preferované nastavení zde:

 • Zabezpečení: WPA2-Enterprise
 • Metoda ověření: Protected EAP (PEAP) nebo TTLS
 • Vnitřní ověření: MSCHAPv2, popř. PAP pro TTLS
 • Certifikát CA si v případě potřeby stáhněte ze stránek CESNETu(link is external) (TERENA SSL CA 3)
 • Uživatelské jméno a heslo jako do RUPSu.