Usnesení kolejní rady

Datum Usnesení Text usnesení Hlasování Přijato
14.07.2022 KR20220714-01 KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2022/I. 3:3:0:0 ANO
  KR20220714-02 KR HK navrhuje Parlamentu SU ČVUT stanovit členský příspěvěk do klubu Hlávkova kolej ve výši 1000,- Kč za osobu a pololetí s účinností od 01.01.2023. 3:3:0:0 ANO
  KR20220714-03 KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2022/II členům T.Padělek, M.Dendis, V.Kan, P.Guľa, R.Hruška, M.Jindráková, I.Buriakov, D.Shutko. 3:3:0:0 ANO
05.01.2022 KR20220104-01 KR HK jmenuje V. Kana. skrutátorem pro schůzi KR20210104. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-02 KR HK navrhuje Prezidentce Studentské unie ČVUT jmenovat Ing. Martina Dendise předsedou Klubu Hlávkova kolej. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-03 KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka, Ph.D. místopředsedou Klubu Hlávkova Kolej s účinností od jmenování předsedy klubu. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-04 KR HK odvolává k 4. 1. 2022 všechny zástupce a správce z jejich funkcí. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-05 KR HK jmenuje do pozice správce počítačové sítě M.Dendise a jako jeho zástupce P.Guĺa. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-06 KR HK jmenuje do pozice správce Fincentra HK V.Kana a jako jeho zástupce I.Buriakov. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-07 KR HK jmenuje do pozice vedoucího kroužku deskových her D.Shutko. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-08 KR HK jmenuje do pozice registrátora Rajmund Hruška a M.Jindrákovou. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-09 KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2022/I T. Padělkovi, M. Dendisovi, V. Kanovi, P. Guľovi, R. Hruška, M.Jindráková, I.Buriakov, D.Shutko, R. Keslerová, A. Gartman. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-10 KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2021/II. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-11 KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2022/I. 3:3:0:0 ANO
  KR20220104-12 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20210104 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20200105. 3:3:0:0 ANO
21.11.2021 KR20211121-01 KR HK jmenuje Ing. T. Padělka, Ph.D. skrutátorem pro schůzi KR20211121. 4:4:0:0 ANO
  KR20211121-02 KR HK jmenuje volební komisi ve složení: Mgr. Radka Keslerová, Darina Shutko a Anna Gartman pro řádné volby KR – HKV009 do KR HK. 4:4:0:0 ANO
5.1.2020 KR20200105-01 KR HK jmenuje V. Kana. skrutátorem pro schůzi KR20200105. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-02 KR HK navrhuje Prezidentovi Studentské unie ČVUT jmenovat Ing. Martina Dendise předsedou Klubu Hlávkova kolej. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-03 KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka, Ph.D. místopředsedou Klubu Hlávkova Kolej s účinností od jmenování předsedy klubu. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-04 KR HK odvolává k 5. 1. 2020 všechny zástupce a správce z jejich funkcí. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-05 KR HK jmenuje do pozice správce počítačové sítě M.Dendise a jako jeho zástupce P.Guĺa. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-06 KR HK jmenuje do pozice správce Fincentra HK V.Kana a jako jeho zástupce M.Štefanika. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-07 KR HK jmenuje do pozice vedoucího kroužku deskových her M.Girgoška. 4:3:0:1 ANO
  KR20200105-08 KR HK jmenuje do pozice registrátora Marco Klepoch a Rajmund Hruška. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-09 KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2020/I T. Padělkovi, M. Dendisovi, V. Kanovi, P. Guľovi, M. Klepochovi a R. Hruška, M. Štefanik, R. Keslerová, V. Hradil. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-10 KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2019/II. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-11 KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2019. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-12 KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2020/I. 4:4:0:0 ANO
  KR20200105-13 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20191114 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20200105. 4:4:0:0 ANO
14.11.2019 KR20191114-01 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20190827 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20191114. 3:3:0:0 ANO
  KR20191114-02 KR HK jmenuje Ing. T. Padělka, Ph.D. skrutátorem pro schůzi KR20191114. 3:3:0:0 ANO
  KR20191114-03 KR HK jmenuje volební komisi ve složení: Mgr. Radka Keslerová, Ph.D., Ing. Vít Hradil a Marco Klepoch pro řádné volby KR – HKV008 do KR HK. 3:3:0:0 ANO
  KR20191114-04 KR HK schvaluje rozpočet pro Vánoční večírek ve výši 5 tis. Kč a pověřuje P. Guľu jeho realizací. 3:3:0:0 ANO
27.8.2019 KR20190827-01 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20190501 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20190827. 3:3:0:0 ANO
  KR20190827-02 KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2019/II V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, V. Kanovi, R. Beerovi, P. Guľovi a M. Klepochovi. 3:3:0:0 ANO
  KR20190827-03 KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2019/I. 3:3:0:0 ANO
  KR20190827-04 KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2019/II. 3:3:0:0 ANO
1.5.2019 KR20190501-01 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20190203 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20190501. 3:3:0:0 ANO
  KR20190501-02 KR HK schvaluje rozpočet na nákup zahradního vybavení ve výši 13 tis. Kč a pověřuje M. Dendise jeho realizací. 3:3:0:0 ANO
3.2.2019 KR20190203-01 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20181202 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20190203. 4:4:0:0 ANO
  KR20190203-02 KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2018/II. 4:4:0:0 ANO
  KR20190203-03 KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018. 4:4:0:0 ANO
  KR20190203-04 KR HK schvaluje rozpočet ve výši 35 tis. Kč na nákup nového vybavení do Fitcentra HK. 4:4:0:0 ANO
  KR20190203-05 KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2019/I. 4:4:0:0 ANO
  KR20190203-06 KR HK HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/I V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, V. Kanovi, R. Beerovi, P. Guľovi, M. Klepochovi a M. Awad. 4:4:0:0 ANO
2.12.2018 KR20181202-01 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20180916 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi KR20181202. 3:3:0:0 ANO
  KR20181202-02 KR HK schvaluje rozpočet pro Vánoční večírek ve výši 5 tis. Kč a pověřuje P. Guľu jeho realizací. 3:3:0:0 ANO
16.9.2018 KR20180916-01 KR HK schvaluje zápisy ze schůzí KR20180312 a KR20180604 v podobě, v jaké byly předloženy ke schválení na schůzi KR20180916. 3:3:0:0 ANO
  KR20180916-02 KR HK Hlášení o stavu klubu HK za období 2018/I v podobě, v jaké bylo předloženo ke schválení na schůzi KR20180916. 3:3:0:0 ANO
  KR20180916-03 KR HK jmenuje Petera Guĺu skrutátorem pro schůzi KR20180916. 3:3:0:0 ANO
  KR20180916-04 KR HK jmenuje volební komisi ve složení Ing. Martin Dendis, Ing. Vojtěch Kaiser, Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. pro doplňující volby HKV007 do KR HK. 3:3:0:0 ANO
  KR20180916-05 KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/II V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, R. Beerovi, V. Kanovi, P. Guĺovi, M. Klepochovi a M. Awadovi. 3:3:0:0 ANO
  KR20180916-06 KR HK schvaluje rozpočet pro Grill party ve výši 30 tis. Kč a pověřuje M. Dendise její realizací. 3:3:0:0 ANO
  KR20180916-07 KR HK schvaluje rozpočet pro nákup audiotechniky ve výši 10 tis. Kč. 3:3:0:0 ANO
4.6.2018 KR20180604-01 KR HK nařizuje, že každé kolo v kolárně musí být viditelně označeno visačkou se jménem a číslem pokoje jeho vlastníka. Toto nařízení nabyde účinnosti 1. 10. 2018. 3:3:0:0 ANO
  KR20180604-02 KR HK nařizuje vyčkat s nákupem sportovního vybavení do doby vyjasnění situace ohledně Smlouvy o pronájem sportovišť a schvaluje převést nevyčerpaný rozpočet fitcentra ve výši 50 tis. Kč na účetní období 2018/II. 3:3:0:0 ANO
  KR20180604-03 KR HK schvaluje rozpočet ve výši 60 tis. Kč pro projekt zaškolení nových správců počítačové sítě. 3:3:0:0 ANO
12.3.2018 KR20180312-01 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20180115. 4:4:0:0 ANO
  KR20180312-02 KR HK jmenuje Ing. Martina Dendise volebním komisařem a skrutátorem pro schůzi KR20180312. 4:4:0:0 ANO
  KR20180312-03 KR HK jmenuje Marko Klepocha a Petra Gulu do pozice zástupce správce počítačové sítě a Marka Awada do pozice registrátora. 4:4:0:0 ANO
15.1.2018 KR20180115-01 KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/I V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, V. Hradilovi, D. Krešákové, R. Beerovi, T. Zikmundovi, V. Kanovi, R. Keslerové a K. Blaškové. 4:4:0:0 ANO
  KR20180115-02 KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2018/I. 4:4:0:0 ANO
  KR20180115-03 KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20171204. 4:4:0:0 ANO
  KR20180115-04 KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2017/II. 4:4:0:0 ANO
  KR20180115-05 KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2017. 4:4:0:0 ANO
4.12.2017 KR20171204-01 KR HK jmenuje Bc. Vojtěcha Kaisera volebním komisařem a skrutátorem pro schůzi KR20171204. 4:4:0:0 ANO
  KR20171204-02
KR HK navrhuje Prezidentovi Studentské unie ČVUT jmenovat Bc. Martina Dendise předsedou Klubu Hlávkova kolej.
4:3:0:1 ANO
  KR20171204-03
KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka, Ph.D. místopředsedou Klubu Hlávkova Kolej s účinností od jmenování předsedy klubu.
4:3:0:1 ANO
  KR20171204-04
KR HK bude až do řádného jmenování zástupce Hlávkovy nadace pracovat v omezeném počtu s neobsazenou pozicí zástupce Hlávkovy nadace.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-05
KR HK zřizuje podle § 4, odst. 2, písm. d Stanov klubu HK pro funkční období 2018 – 2020 pozici zástupce ruskojazyčných ubytovaných.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-06 KR HK jmenuje Vladislava Kana zástupcem ruskojazyčných ubytovaných v KR HK. 4:4:0:0 ANO
  KR20171204-07
KR HK schvaluje jednotný členský příspěvek ve výši 800 Kč/účetní půl rok s účinností od 1. 1. 2018.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-08 KR HK pozastavuje všechny projekty Klubu Hlávkova kolej neukončené k datu 31. 12. 2017. 4:4:0:0 ANO
  KR20171204-09
KR HK odvolává k datu 31.12.2017 všechny správce a jejich zástupce a registrátory.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-10
KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Bc. Martina Dendise správcem počítačové sítě.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-11
KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Bc. Tomáše Zikmunda zástupcem správce počítačové sítě.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-12
KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Richarda Beera správcem fitcentra.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-13
KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Vladislava Kana zástupcem správce fitcentra.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-14
KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Richarda Dubana registrátorem.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-15
KR HK obnovuje k datu 01.01.2018 Kroužek deskových her (KDH) a určuje Bc. Vojtěcha Kaisera vedoucím projektu.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-16 KR HK schvaluje předpokládaný rozpočtový rámec pro účetní období 2018/I. 4:4:0:0 ANO
  KR20171204-17
KR HK schvalu je projekt pro pořízení výčepního zařízení, určuje Bc. Martina Dendise vedoucím projektu a přiděluje prostředky ve výši 25’000 Kč.
4:4:0:0 ANO
  KR20171204-18
KR HK schvaluje projekt Vánoční večírek, určuje Kristýnu Blaškovou vedoucím projektu a přiděluje pro středky ve výši 5’000 Kč.
4:4:0:0 ANO
25.10.2017 KR20171025-01 KR HK jmenuje volební komisi ve složení Tomáš Zikmund, Vít Hradil, Radka Keslerová pro řádné volby HKV006 do KR HK. 3:3:0:0 ANO
  KR20171025-02 KR zmocňuje M.Dendise, V.Kaisera, D.Krešákovou, T.Zikmunda, a M.Kana k dohledu nad inventurou SÚZ v období 30.10.2017-30.11.2017. 3:3:0:0 ANO
27.9.2017 KR20170927-01 KR HK jmenuje Vladislava Kana na pozici zástupce správce fitcentra. 5:5:0:0 ANO
  KR20170927-02 KR HK schvaluje projekt kolejní grill party s rozpočtem 25΄000,00Kč na říjen 2017. 5:5:0:0 ANO
  KR20170927-03 KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2017/II členům V.Kaiser, T.Padělek, M.Dendis, V.Hradil, D.Krešáková, T.Zikmund, R.Beer. 5:5:0:0 ANO
5.8.2017 KR20170805-01 KR HK schvaluje odprodej sušičky. 3:3:0:0 ANO
  KR20170805-02 KR HK schvaluje Rozpočet HK 2017/II. 3:3:0:0 ANO
22.5.2017 KR20170522-01 KR HK schvaluje odprodej kolejních tatami v ceně 400,00Kč/ks. 4:4:0:0 ANO
  KR20170522-02 KR HK schvaluje projekt nákupu ochranných dílů pro podlahu. 4:4:0:0 ANO
  KR20170522-03 KR HK schvaluje projekt nákupu dvou zahradních lehátek pro HK ze 4Kč fondu. 4:4:0:0 ANO
24.2.2017 KR20170224-01 KR HK schvaluje pořízení předložených síťových prvků nutných pro přechod na novou síť. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-02 KR HK schvaluje pořízení náhradních síťových prvků. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-03 KR HK schvaluje projekt přesunu fitcentra do sklepních prostor. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-04 KR HK schvaluje projekt kolejní grill party s rozpočtem 25΄000,00Kč na květen 2017. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-05 KR HK schvaluje Rozpočet HK 2017/I. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-06 KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2017/I členům R.Beer, J.Carvalho, M.Dendis, V.Hradil, V.Kaiser, D.Krešáková, T.Padělek, M.Puchnin, V.Samoilovaa T.Zikmund. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-07 KR HK schvaluje financování DPP M.Dendise v roce 2017 s celkovou přiznanou hrubou odměnou 50΄000,00Kč a ukládá předsedovi klubu neprodleně zajistit související dokumenty. 5:4:0:1 ANO
  KR20170224-08 KR HK schvaluje výroční zprávu pro rok 2016. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-09 KR HK schvaluje interní předpisy IP01/2, IP02/2 a IP04/2. 5:5:0:0 ANO
  KR20170224-10 KR HK schvaluje interní předpis IP03/2. 5:5:0:0 ANO
1.10.2016 KR20161001-01 KR HK jmenuje Vojtěcha Kaisera delegátem do parlamentu studentské unie. 4:4:0:0 ANO
  KR20161001-02 KR HK jmenuje Martina Dendise správcem počítačové sítě klubu Hlávkova Kolej. 4:4:0:0 ANO
  KR20161001-03 KR HK jmenuje Tomáše Zikmunda zástupcem správce počítačové sítě klubu Hlávkova Kolej. 4:4:0:0 ANO
  KR20161001-04 KR HK schvaluje uvedený seznam členů s odpuštěným členským příspěvkem. 4:4:0:0 ANO
  KR20161001-05 KR HK schvaluje realizaci navrhovaných projektů. 4:4:0:0 ANO
  KR20161001-06 KR HK schvaluje nové stanovy platné k 1.1.2017. 4:4:0:0 ANO
1.8.2016 KR20160801-01 KR HK schvaluje Rozpočet HK 2016/II. 3:3:0:0 ANO
19.5.2016 KR20160519-01 KR HK jmenuje volební komisi pro doplňující volby HKV005 do KR HK. 3:3:0:0 ANO
  KR20160519-02 KR HK jmenuje Richarda Beera správcem fitcentra klubu Hlávkova Kolej. 3:3:0:0 ANO
  KR20160519-03 KR HK schvaluje interní předpis HK04 bez námitek. 3:3:0:0 ANO
  KR20160519-04 KR HK schvaluje plán na rozvoj počítačové sítě HK. 3:3:0:0 ANO
  KR20160519-05 KR HK schvaluje návrh zákazu volnočasových aktivit ve studovně během zkouškového období. 3:3:0:0 ANO
  KR20160519-06 KR HK schvaluje plán na vyklizení rekonstrukci skladu na čtvrtém patře. 3:3:0:0 ANO
25.2.2016 KR20160225-01 KR HK schvaluje financování DPP M.Dendise v roce 2016 s celkovou přiznanou hrubou odměnou 50΄000,00Kč a ukládá předsedovi klubu neprodleně zajistit související dokumenty. 3:3:0:0 ANO
  KR20160225-02 KR HK schvaluje Rozpočet HK 2016/I. 3:3:0:0 ANO
  KR20160225-03 KR HK schvaluje výroční zprávu pro rok 2015. 3:3:0:0 ANO
2.12.2015 KR20151202-01 KR HK jmenuje Jiřího Rangla volebním komisařem pro ustavující schůzi KR HK dne 02.12.2015. 5:4:0:1 ANO
  KR20151202-02 KR HK jmenuje Bc. Vojtěcha Kaisera předsedou klubu Hlávkova kolej. 5:4:0:1 ANO
  KR20151202-03 KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka místopředsedou klubu Hlávkova kolej. 5:4:0:1 ANO
  KR20151202-04 KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka skrutátorem pro schůzi KR HK dne 02.12.2015. 5:4:0:1 ANO
  KR20151202-05 KR HK doporučuje předsedovi klubu HK jmenovat delegátem klubu HK ve Studentském parlamentu SU Bc. Miroslava Zajíce. 5:4:0:1 ANO
  KR20151202-06 KR HK doporučuje předsedovi klubu HK jmenovat zástupcem delegáta klubu HK ve Studentském parlamentu SU Bc. Vojtěcha Kaisera. 5:4:0:1 ANO
  KR20151202-07 KR HK jmenuje Bc. Martina Dendise zástupcem správce počítačové sítě klubu Hlávkova kolej. 5:5:0:0 ANO
  KR20151202-08 KR HK jmenuje Jiřího Rangla správcem fitcentra klubu Hlávkova kolej. 5:5:0:0 ANO
  KR20151202-09 KR HK jmenuje Ing. Ilyu Zatsepina zástupcem správce fitcentra klubu Hlávkova kolej. 5:5:0:0 ANO
  KR20151202-10 KR HK pozastavuje všechny projekty klubu Hlávkova kolej neukončené k datu 01.12.2015. 5:5:0:0 ANO
  KR20151202-11 KR HK schvaluje Rozpočet klubu Hlávkova kolej na období 2016/I. 5:5:0:0 ANO