Fitcentrum

Fitcentrum se nachází ve sklepních prostorách Hlávkovy koleje, pod hlavním schodištěm.

Přístup do fitcentra

Přístup do posilovny mají všichni členové klubu, pokud jim nebyl vstup zakázán za porušení Pravidel využívání fitcentra.

Posilovna je přístupná od 7:30 do 22 hodin, přičemž poslední možný vstup je do 21:30.

Z bezpečnostních důvodů je požadováno, aby byli v posilovně vždy přítomni alespoň dva cvičící. V opačném případě je dovoleno cvičit pouze aerobní cviky.

Kdo odchází poslední, zavře okna, zhasne a zamkne. Při cvičení v posilovně je potřeba mít ručník a používat sportovní obuv.

Přehled vybavení

Ve fitcentru můžete využít např.

  • cyklotrenažery
  • polohovací posilovací lavici
  • benchpress
  • multipress stojan
  • boxovací pytel
  • hrazdu
  • jednoruční činky
  • vzpírací činky
  • peck-deck
  • a další vybavení