O klubu

Klub Hlávkova kolej je studentský klub, který je součástí Studentské unie ČVUT. Řídí se stanovami SU a stanovami Klubu Hlávkova kolej. Jedním ze základních poslání klubu je provoz počítačové sítě na Hlávkově koleji, kterou mohou využívat všichni členové klubu.

O chod sítě se stará několik centrálních serverů, zajišťujících připojení k Internetu. O veškeré záležitosti týkající se provozu sítě se starají správci sítě.

Připojeným členům je nabízen široký k informacím prostřednictvím Internetu a informačních technologií a tím i zlepšení jejich studijních podmínek. Klub nabízí svým členům i jiné služby a organizuje i různé společenské akce.

Klub tvoří široká členská základna z řad studentů a zaměstnanců ČVUT ubytovaných na Hlávkově koleji. Chod klubu zajišťuje Kolejní Rada, v čele se svým předsedou. Představenstvo klubu je řádně zvoleno svými členy v otevřených volbách každé dva roky, nebo kdykoliv se uvolní pozice.

Na činnosti klubu se podílejí hlavně dobrovolníci z řad členů klubu.

Klub je financován členskými příspěvky a sponzorskými dary.