Členství

Členem klubu se může stát student vysoké školy bydlící na Hlávkově koleji, případně další osoby, které splňují podmínky členství Studentské unie ČVUT.

Členem se stanete po registraci a zaplacení členského příspěvku. Registrace probíhá v kanceláři klubu. Podpisem registračního formuláře souhlasíte se stanovami a interními předpisy a stáváte se členy Klubu Hlávkova kolej a tedy i členy spolku Studentská unie ČVUT.

Správa členství

Pro správu členství používáme Informační systém RUPS , kde se dozvíte stav vašeho konta, nastavení vašich síťových zařízení a dalších informace týkající se vašeho členství. V případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte příslušného správce, případně kancelář klubu.

Členské příspěvky

Výši a splatnost členských příspěvků schvaluje Kolejní rada klubu. Aktuální výše členského příspěvku je stanovena na 1000,- CZK. Během platby je třeba dbát zvýšené opatrnosti u variabilního symbolu, kterým by vždy mělo být vaše UID.

UID není osobní číslo ČVUT, ale číslo člena v rámci Klubu Hlávkova kolej, které vám bylo přiděleno při registraci.
Příspěvky se platí výhradně bezhotovostně na účet klubu 5233448001/2010 (Fio banka), IBAN CZ0420100000005233448001. Pakliže nemáte přístup k elektronickému bankovnictví doporučujeme platbu složenkou na libovolné pobočce České pošty, případně platbu vkladem na náš účet na libovolné pobočce Fio banky.

Splatnost příspěvků a termíny placení

  • První pololetí trvá od 1. 1. do 30. 6. a na první pololetí lze platit od 1. 1. do 30. 6. Služby zůstávají v platnosti následující 3 měsíce po skončení pololetí (do 30. 9.).
  • Druhé pololetí trvá od 1. 7. do 31. 12. a na druhé pololetí lze platit od 1. 7. do 31. 12. Služby zůstávají v platnosti následující 2 měsíce po skončení pololetí (do 28. 2.).

Vracení příspěvků a chybné platby

V případě, že částka platby je správná a chyba je pouze ve variabilním symbolu platbu není třeba zasílat znova. Stačí zajít do kanceláře klubu a požádat o její přiřazení k vašemu účtu, za předpokladu, že jste schopni dokázat že jste původce té platby (jméno u platby, potvrzení o zaplacení složenky, potvrzení o zaplacení na pobočce Fio).

V případě, že je chybná i částka, je třeba zaslat platbu znova a správně. Vrácení platby převodem na účet provádíme automaticky, v ostatních případech je potřeba o vrácení požádat.

O vracení členského příspěvku je možné zažádat do 14 dnů od jeho data připsání na náš účet, nejpozději však do 14 dnů před koncem příslušného kalendářního pololetí a vrácení se nevztahuje na službu, která je zabanovaná.

Příspěvky vracíme pouze bezhotovostně.

Pro více informací kontaktujte kancelář klubu.